Här finner du programvara som är knuten till hårdvara från 3M.
Du får installera den här programvaran på dina datorer om du har köpt hårdvarana av oss.
Den passar för installation mot Book-IT ver. 5 eller högre och kan användas på klienterna

Avstängningsfil Windows XP och Vista/Win7

Övrig 3M programvara finns för nerladdning här: 3MSoftware
Du behöver login och password för detta
Rekvireras från: info@aktivsakerhet

För att läsa de ny RFID taggarna med 3M seriell RFID läsare modell 800

3M Seriel RFID uppgradering för de nya RFID etiketterna: Länk till fil

Filer för updatering och nyinstallation med Windows7 32 och 64 bit

Arbetstationen
Konverteringsstationen
Datamodeller

Extra programvara för anpassning mot Book-IT

Datalogic Handskanner

Programvara till GD4400 serien

Programvara till OEM GFS4100 serien (för självbetjäningsautomater)

Auto hotkey för Book-IT
© Aktiv säkerhet 2017